Worcester Show & Sale 2014 - Prices

   
AV PRICE £
TOP PRICE £
 
Individual Shearling Ewes that have run with the ram
R & R Hole 2 av
404.25
441.00 MVA
D W Rossiter 5 av
336.00
430.50 MVA/SMN
W L French 15 av
305.20
388.50 MVA
Jim Dufosee 2 av
336.00
378.00
MVA/SMN
Mr E Pocock  
262.50
262.50 MVA
R & D Huxter
2 av
189.00
210.00
MVA
Miss L Crowther
3 av
157.50
157.50
 
         
Individual Poll Dorset Ewe Lambs
R & R Hole
2av
378.00
399.00
MVA
Mr J Dufosee
2 av
299.25
304.50
MVA/SMN
R & D Huxter
 
189.00
189.00
MVA
J B May & Son 2 av 173.25 189.00 MVA
         
Shearling Rams
W L French
3 av
455.00
556.50
MVA
Mr J Dufosee
 
315.00
315.00
MVA/SMN
Mr E Pocock
 
315.00
315.00
MVA
         
Ram Lambs
D W Rossiter
 
556.50
556.50
MVA/SMN
Mr J Dufosee
2 av
367.50
367.50
MVA/SMN
R & R Hole
 
315.00
315.00
MVA
         
PENS
Registered Poll Dorset Ewe Hoggets that have run with the ram
Mr E Pocock
P
189.00 – 304.50
3 pens
MVA
R & D Huxter
P
152.25 – 189.00
4 pens
MVA
R M Eglin & Son Ltd.
P
126
1 pen
MVA
         
Registered Poll Dorset Ewes that have run with the ram
Mr E Pocock
P
178.50
1 pen
MVA
         
Registered Poll Dorset Ewes (not in lamb)
R & R Hole
P
157.50
1 pen
MVA
 
Registered Dorset Horn and Poll Dorset Ewe Lambs
Mr J Dufosee
P
147.00 – 168.00
5 pens
MVA/SMN
R & R Hole
P
147.00 – 157.50
3 pens
MVA
R & D Huxter P 136.50 1 pen MVA
R M Eglin & Son Ltd. P 113.40 1 pen MVA