Dorset Horn and Poll Dorset Sheep Breeder's Association

tel: 01305 262126
fax: 01305 262126

email: dorsetsheep10@outlook.com

May Sheep Fair 2014 - Prices

Ram Lambs   AV PRICE £ TOP PRICE £  
W & K Carson   2747.50 5040.00 MVA/SMN
Mr B Lamb 4 av 1136.62 2415.00 MVA/SMN
Mr T Clarke 7 av 1597.50 2100.00 MVA
J & C Robson 2 av 1312.50 1890.00 MVA
Gary & Gareth Henderson 2 av 1102.50 1575.00 MVA/SMN
D W Rossiter 6 av 994.00 1575.00 MVA/SMN
Mr T Wright 4 av 1115.62 1470.00 MVA
A & C Kingdon 6 av 787.50 1207.50 MVA/SMN
Mr J Dufosee 7 av 627.00 1102.50 MVA/SMN
Mr R Currie 2 av 1050.00 1050.00 MVA/SMN
R & R Hole 7 av 690.00 945.00 MVA
Mr S Mullan 3 av 647.50 787.50 MVA
Mr & Mrs R Sizmur 5 av 514.50 735.00 MVA
Mr R Hill 3 av 640.50 714.00 MVA/SMN
S & S Lyons 2 av 551.25 682.50 MVA
Caldwell Bros 3 av 595.00 630.00 MVA
G, M & S Wright 2 av 577.50 630.00 MVA
T & S Knox 3 av 525.00 630.00 MVA
Mr M Hayman 4 av 504.00 630.00 MVA
Mr D Lewis 2 av 551.25 577.50 MVA
Fooks Bros.   441.00 441.00 MVA/SMN
Windrush Farming Partners 2 av 404.25 441.00 MVA
Mr A D Johnson   420.00 420.00 MVA/SMN
Mr J Larder 3 av 399.00 420.00 MVA
Master C Carson   367.50 367.50 MVA/SMN
 
Shearling Rams        
Mr D Lewis 3 av 987.00 1260.00 MVA
V P, M & A Care 4 av 879.37 1050.00 MVA
Fooks Bros. 4 av 787.50 1050.00 MVA/SMN
Mr E Pocock 3 av 717.50 997.50 MVA
Mr S Driver 3 av 724.50 840.00 MVA
Mr N J Burrington 3 av 647.50 787.50 MVA
W L French 7 av 490.50 756.00 MVA
J B May & Son 2 av 693.00 735.00 MVA
G & E Jones 2 av 446.25 525.00 MVA
Mr A Dufosee   441.00 441.00 MVA
Mr M Hayman   420.00 420.00 MVA
 
Single Ewe Lambs        
Mr T Clarke 2 av 404.25 472.50 MVA
J B May & Son   441.00 441.00 MVA
Jim Dufosee 2 av 315.00 315.00 MVA/SMN
Mr D Lewis   315.00 315.00 MVA

 

Single Ewe Lambs (Ctd.)   AV PRICE £ TOP PRICE £  
Master C Carson   210.00 210.00 MVA/SMN
W & K Carson   210.00 210.00 MVA/SMN
R & R Hole   210.00 210.00 MVA
 
Single Shearling Ewes        
Mr T Clarke 2 av 588.00 735.00 MVA
R & R Hole   399.00 399.00 MVA
Mr J Dufosee 2 av 315.00 336.00 MVA/SMN
J B May & Son   231.00 231.00 MVA
Mr D Lewis 2 av 210.00 210.00 MVA
Lovejoy Farm Partnership   189.00 189.00 MVA
 
PENS
Registered Dorset Horn & Poll Dorset Ewe Hoggets   £    
D J Thomas & Son P 135 – 270 6 pens MVA
Fooks Bros. P 185 – 235 4 pens MVA/SMN
A & C Kingdon P 175 – 230 5 pens MVA/SMN
W L French P 155 – 225 7 pens MVA
Mr T Clarke P 185 1 pen MVA
J B May & Son P 182 1 pen MVA
S & D Cole P 155 – 180 7 pens  
P W Baker & Son P 170 2 pens MVA
Mr A Dufosee H 135 – 158 3 pens MVA
M J Freegard P 148 – 155 5 pens  
R M & J E Brown P 140 1 pen  
Mr P J Scott P 105 – 135 3 pens  
Mrs S Britton P 135 1 pen MVA
Miss C L Moorhouse H 130 1 pen MVA
Mr M Hayman P 124 – 125 2 pens MVA
Mr D Lewis P 95 – 125 2 pens MVA
R D & D E Huxter   122 1 pen MVA
R M Eglin & Son Ltd. P 95 – 100 2 pens MVA
 
Registered Dorset Horn & Poll Dorset Ewes   £    
Mr T Clarke H & P 145 – 175 2 pens MVA
P W Baker & Son P 150 1 pen MVA
Mr M Hayman P 112 – 120 2 pens MVA
R M & J E Brown P 78 – 110 3 pens  
 
Registered Dorset Horn & Poll Dorset Ewe Lambs   £    
Mr T Clarke P 130 – 300 6 pens MVA
R & R Hole P 200 1 pen MVA
Mr & Mrs R Sizmur P 188 – 200 3 pens MVA
Mr J Larder P 182 1 pen MVA
         
Registered Dorset Horn & Poll Dorset Ewe Lambs (Ctd.)   AV PRICE £ TOP PRICE £  
Mr J Dufosee H 165 1 pen MVA/SMN
Mr M Hayman P 135 – 150 3 pens MVA
Mr R Dallyn P 118 – 130 2 pens MVA
Mr D Lewis P 125 1 pen MVA
Miss C L Moorhouse H 110 1 pen MVA
R D & D E Huxter P 95 1 pen MVA
G & E Jones P 85 1 pen MVA
 
Registered Poll Dorset Couples
G & E Jone P 175 – 200 3 pens MVA